Välkommen

PerJo AB drivs av Per Johansson och Åsa Ljungqvist. Företaget erbjuder via leg. psykoterapeut Per Johansson handledning, utbildning och konsultation framförallt inom verksamhetsfälten hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola/barnomsorg. Olika familjeterapeutiska, systemiska och nätverksbaserade teorier och arbetsmetoder bildar utgångspunkt vid utformande av uppdrag i form av handledning till personalgrupper, kortare eller längre utbildningar anpassade till olika verksamheter samt konsultationer där såväl familjer/klienter som personal kan delta.

Företagets policy för att hanterar personuppgifter är att värna om personlig integritet i kombination med tillgängliget för kontakt via mail och telefon. Inga personuppgifter lagras med annan avsikt än den kontinuerliga kontakt som företagets medarbetare och kunder har behov av för att fullfölja överenskomna uppdrag.

Personuppgiftsansvarig är Per Johansson.

 

PERSONUPPGIFTER LAGRADE HOS PerJo AB: 

 

- Mailkonversationer i både inkorg och skickade mail med personuppgifterna namn, telefonnummer, mailadress och arbetsplats, kopplat till mailadresserna:

per.johansson@perjoab.seperjohansson@perjoab.se

perjoab@gmail.seperjoab@icloud.com

Mail raderas efter 1 år.

 

- Kontaktbok i dator och smartphone med personuppgifterna namn, telefonnummer, mailadress och arbetsplats. Kontaktuppgifter raderas när det inte längre är aktuellt med uppdrag i den verksamhet personen företräder.

 

- Lista med kontaktpersoner i verksamheter som är kunder med personuppgifterna namn, telefonnummer, mailadress och arbetsplats. Kontaktuppgifter raderas när det inte längre är aktuellt med uppdrag i den verksamhet personen företräder.

 

- Fakturor skickade till uppdragsgivare med referens till personer i verksamheten med personuppgifterna namn, arbetsplats, verksamhet och organisation. Personuppgifter finns antingen i egna skickade fakturor eller i webbaserade fakturor i dataprogrammet InExchange. Uppgifterna raderas när uppdrag ej längre är aktuellt.

 

- Skrivna avtal med uppdragsgivare med referens till personer i verksamheten med personuppgifterna namn, arbetsplats, verksamhet och organisation. Personuppgifterna raderas när uppdrag ej längre är aktuellt.

 

- Intyg på handledning begärda av personer som deltagit i handledningsgrupper med personuppgifter namn, personnummer, arbetsuppgifter, verksamhet och organisation. Personuppgifterna raderas 1 år efter aktuellt uppdrag avslutats.

 

Personer som är i kontakt med PerJo AB kan när som helst begära att deras personuppgifter raderas. 

  

 

Org.nr: 556582-6160 Adress: Tegnérgatan 8c 352 34 VÄXJÖ Tel: 070-6692767