Om oss

Per Johansson är leg. psykoterapeut och psykoterapihandledare med familjeterapiinriktning. Per har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin i mer än 30 år, till en början som skötare och sedan 1991 som psykoterapeut. Förutom erfarenhet från familjeterapi i sedvanlig öppenvård har Per arbetat med Intensiv Familjeterapi, ingått i ätstörningsteam samt deltagit i projekt riktade till utagerande barn/ungdomar och deras familjer. Sedan 15 år har handledning och utbildning inom familjeterapifältet blivit ett allt mer växande inslag och utgör idag den huvudsakliga sysselsättningen i företaget PerJo AB. Per har deltagit i implementering av Funktionell Familjeterapi (FFT) i Sverige sedan början av 2000-talet och ingår i ledningen av Stiftelsen Funktionell famljeterapi, FFT i Sverige, vilken äger rätten till utbildning och handledning av metoden i Sverige. Sedan ca 10 år har Per uppdrag som lärare och handledare på steg 1-utbildningen, Familjeterapeutisk kurs på interaktionistisk/systemisk grund, Linnéuniversitetet i Växjö.

Åsa Ljungqvist är skötare och steg 1 utbildad i psykodynamisk individualterapi samt kognitiv psykoterapi. Åsa är certifierad DBT-terapeut och arbetar inom vuxenpsykiatrins öppenvården i Kronobergs län. Åsa har administrativa arbetsuppgifter i företaget PerJo AB.
Org.nr: 556582-6160 Adress: Tegnérgatan 8c 352 34 VÄXJÖ Tel: 070-6692767